Strona główna    Wszystkie produkty

wszystkie produkty

Gazy podstawowe (techniczne)

 • Acetylen techniczny

  Rodzaje butli:

  1 kg

  1,6 kg

  4 kg

  5 kg

  6 kg

  7 kg

  8 kg

  8 kg / acetylen techniczny w butlach lekkich

  9 kg

  10 kg

   

  Kategoria:

  gazy podstawowe

 • Argon

  Rodzaje butli:

  1 m3

  10 l / 1,6 m3

  20 l / 3,2 m3

  27 l / 4,3 m3

  40 l / 6,4 m3

  50 l / 10,7 m3

   

  Kategoria:

  gazy podstawowe

 • Azot 4.0

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,5 m3

  20 l / 3 m3

  20 l / 4 m3 / 200 bar

  20 l / 5,3 m3 / 300 bar

  27 l / 4 m3

  33 l / 6,6 m3 / 200 bar

  33 l / 8,7 m3 / 300 bar

  40 l / 6 m3

  50 l / 10 m3 / 200 bar

   

  Kategoria:

  gazy podstawowe

 • Corgon 18

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,8 m3

  10 l / 3,4 m3 / 300 bar

  20 l / 3,5 m3

  20 l / 4,7 m3 / 200 bar

  20 l / 6,8 m3 / 300 bar

  27 l / 4,8 m3

  33 l / 7,8 m3 / 200 bar

  33 l / 10,9 m3 / 300 bar

  40 l / 7,1 m3

  50 l / 11,8 m3 / 200 bar

  50 l / 16,6 m3 / 300 bar

   

  Kategoria:

  gazy podstawowe

 • Dwutlenek węgla

  Rodzaje butli:

  1 kg

  3 kg

  5 kg

  6 kg

  7,5 kg

  10 kg

  12 kg

  15 kg

  17,5 kg

  26 kg

  30 kg

   

  Kategoria:

  gazy podstawowe

 • Dwutlenek węgla do gaśnic

  Rodzaje butli:

  2 kg

  3 kg

  4 kg

  5 kg

  5 kg / z kapilarą

  6 kg

  6 kg / z kapilarą

  7,5 kg / z kapilarą

  8 kg

  17,5 kg / z kapilarą

  26 kg / z kapilarą

  30 kg

  50 kg

   

  Kategoria:

  gazy podstawowe

 • Gaz balonowy

  Rodzaje butli:

  10 l / 2,6 m3

  20 l / 5,3 m3

   

  Kategoria:

  gazy podstawowe

 • Hel 4.0

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,4 m3

  20 l / 2,8 m3

  20 l / 3 m3

  20 l / 3,7 m3 / 200 bar

  27 l / 3,8 m3

  40 l / 5,6 m3

  50 l / 9,1 m3

   

  Kategoria:

  gazy podstawowe

 • Pneumix

  Rodzaje butli:

  50 l / 10 m3

   

  Kategoria:

  gazy podstawowe

 • Powietrze sprężone

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,5 m3

  27 l / 4 m3

  40 l / 6 m3

   

  Kategoria:

  gazy podstawowe

 • Tlen techniczny

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,6 m3

  20 l / 3,2 m3

  20 l / 4,3 m3/ 200 bar

  27 l / 4,3 m3

  33 l / 7,1 m3

  40 l / 6,4 m3

  50 l / 10,7 m3

   

  Kategoria:

  gazy podstawowe

 • Wodór

  Rodzaje butli:

  40 l / 1,6 m3

  45 l / 7 m3

  50 l / 8,9 m3

   

  Kategoria:

  gazy podstawowe

Gazy spawalnicze

 • Argon 4.5

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,6 m3

  10 l / 3,1 m3 / 300 bar

  20 l / 3,2 m3

  20 l / 4,3 m3 / 200 bar

  20 l / 6,2 m3 / 300 bar

  27 l / 4,3 m3

  33 l / 10 m3

  40 l / 6,4 m3

  50 l / 10,7 m3 / 200 bar

  50 l / 15,2 m3 / 300 bar

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Corgon 1

  Rodzaje butli:

  40 l / 7,1 m3

  50 l / 11,8 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Corgon 2

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,8 m3

  40 l / 7,1 m3

  50 l / 11,8 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Corgon 10

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,8 m3

  20 l / 3,5 m3

  50 l / 11,8 m3 / 200 bar

  50 l / 15,9 m3 / 300 bar

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Corgon 25

  Rodzaje butli:

  50 l / 11,8 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Corgon HE 30

  Rodzaje butli:

  50 l / 7,5 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Corgon S5

  Rodzaje butli:

  50 l / 10,6 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Cronigon 2

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,6 m3

  20 l / 3,2 m3

  20 l / 4,3 m3 / 200 bar

  40 l / 6,4 m3

  50 l / 10,7 m3 / 200 bar

  50 l / 15,3 m3 / 300 bar

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Cronigon HE20

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,5 m3

  40 l / 6,1 m3

  50 l / 10,1 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Cronigon HE30

  Rodzaje butli:

  40 l / 5,9 m3

  50 l / 7,4 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Cronigon HE50

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,5 m3

  40 l / 6,4 m3

  50 l / 10,7 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Cronigon S1

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,6 m3

  20 l / 3,2 m3

  27 l / 4,3 m3

  40 l / 6,4 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Cronigon S2

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,5 m3

  20 l / 3,2 m3

  40 l / 6,4 m3

  50 l / 10,3 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Gaz formujący N2/H2 80/20

  Rodzaje butli:

  27 l / 4 m3

  50 l / 10 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Gaz formujący N2/H2 90/10

  Rodzaje butli:

  50 l / 10 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Mieszanka N2/H2 60/40

  Rodzaje butli:

  40 l / 5,6 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Mieszanka N2/H2 70/30

  Rodzaje butli:

  40 l / 5,9 m3

  50 l / 10 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Mieszanka argonowa

  Rodzaje butli:

  40 l / 6,5 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Mieszanka NH 5/15/25

  Rodzaje butli:

  50 l / 10 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Mison

  Rodzaje butli:

  20 l / 3,2 m3

  50 l/ 10,7 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Mison 2

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,6 m3

  20 l / 3,2 m3

  50 l / 10,8 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Mison 2HE

  Rodzaje butli:

  50 l / 10,3 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Mison 8

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,7 m3

  20 l / 3,3 m3

  50 l / 11,1 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Mison 18

  Rodzaje butli:

  50 l / 11,8 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Mison 25

  Rodzaje butli:

  50 l / 12,4 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Mison H2

  Rodzaje butli:

  40 l / 6,4 m3

  50 l / 10,7 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Tlen techniczny 3.5

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,6 m3

  10 l / 2 m3 / 200 bar

  50 l / 10,7 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Varigon 35

  Rodzaje butli:

  40 l / 6,1 m3

  50 l / 10,2 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Varigon H2

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,6 m3

  40 l / 6,3 m3

  50 l / 10,5 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Varigon H6

  Rodzaje butli:

  40 l / 6,3 m3

  50 l / 10,5 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Varigon H10

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,6 m3

  40 l / 6,3 m3

  50 l / 10 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Varigon HE15

  Rodzaje butli:

  50 l / 10,3 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Varigon HE30

  Rodzaje butli:

  20 l / 3,2 m3

  40 l / 6,4 m3

  50 l / 10,7 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Varigon HE50

  Rodzaje butli:

  50 l / 9,5 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Varigon HE70

  Rodzaje butli:

  50 l / 9,2 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Varigon N2

  Rodzaje butli:

  50 l / 10,6 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

 • Varigon NHE

  Rodzaje butli:

  40 l / 6,1 m3

  50 l / 10 m3

   

  Kategoria:

  gazy spawalnicze

Gazy spożywcze

 • Azot 5.0

  Rodzaje butli:

  40 l / 6 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Banarg

  Rodzaje butli:

  50 l / 10 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Biogon C 20 / Mapax 2

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,6 m3

  20 l / 3,2 m3

  40 l / 6,4 m3

  50 l / 10,2 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Biogon C 25 / Mapax 2,5

  Rodzaje butli:

  40 l / 6,4 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Biogon C 30 / Mapax 3

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,5 m3

  20 l / 2,9 m3

  40 l / 5,9 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Biogon C/CO2

  Rodzaje butli:

  3 kg

  7,5 kg

  7,5 kg / z kapilarą

  15 kg

  17,5 kg

  20 kg

  26 kg

  26 kg / z kapilarą

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Biogon Beer

  Rodzaje butli:

  7,5 kg

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Biogon N / Azot 4.0

  Rodzaje butli:

  20 l / 3 m3

  40 l / 6 m3

  50 l / 10 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Biogon 02 / N2 ON10

  Rodzaje butli:

  50 l / 10 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka azotowa z CO2 / Mapax 4

  Rodzaje butli:

  40 l / 3,4 m3

  50 l / 4,3 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka azotowa z CO2 / Mapax 5

  Rodzaje butli:

  40 l / 2,8 m3

  50 l / 3,5 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka azotowa z CO2 / Mapax 6

  Rodzaje butli:

  40 l / 2,4 m3

  50 l / 3 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka azotowa z CO2 / Mapax 7

  Rodzaje butli:

  40 l / 2,1 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka azotowa z CO2 / Mapax 8

  Rodzaje butli:

  40 l / 1,8 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka tlenowa z CO2 / Mapax 2,5/7,5

  Rodzaje butli:

  40 l / 5,9 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka tlenowa z CO2 / Mapax 2/8

  Rodzaje butli:

  20 l / 3,5 m3

  40 l / 7 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka tlenowa z CO2 / Mapax 3/7

  Rodzaje butli:

  20 l / 2,4 m3

  40 l / 4,7 m3

  50 l / 5,9 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka tlenowa z CO2 / Mapax 6/4

  Rodzaje butli:

  40 l / 2,4 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka tlenowa z CO2 / Mapax 8/2

  Rodzaje butli:

  40 l / 1,8 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka trójskładnikowa / Mapax 0,5/0,5

  Rodzaje butli:

  20 l / 3 m3

  40 l / 6 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka trójskładnikowa / Mapax 2/2

  Rodzaje butli:

  40 l / 6,1 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka trójskładnikowa / Mapax 2,1/7

  Rodzaje butli:

  40 l / 7 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka trójskładnikowa / Mapax 2,5/0,5

  Rodzaje butli:

  40 l / 6 m3

  50 l / 7,5 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka trójskładnikowa / Mapax 3/2

  Rodzaje butli:

  40 l / 5,3 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka trójskładnikowa / Mapax 4/0,5

  Rodzaje butli:

  40 l / 4,1 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka trójskładnikowa / Mapax 4/1

  Rodzaje butli:

  40 l / 4,1 m3

  50 l / 5,1 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Mieszanka trójskładnikowa / Mapax LD2

  Rodzaje butli:

  10 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

 • Tlen spożywczy

  Rodzaje butli:

  40 l / 6,4 m3

   

  Kategoria:

  gazy spożywcze

Gazy specjalne

 • 1-Buten 2.5 T33

  Rodzaje butli:

  33

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Acetylen analityczny

  Rodzaje butli:

  7 kg

  9 kg

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Acetylen fotometria

  Rodzaje butli:

  8 kg

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Amoniak 2.8

  Rodzaje butli:

  20 kg

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Amoniak 3.8 TOX

  Rodzaje butli:

  1

  5,3

  26,5

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Amoniak 5.0

  Rodzaje butli:

  5

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Amoniak 5.0 99,999%

  Rodzaje butli:

  26,5

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Amoniak 6.0

  Rodzaje butli:

  5

  26,5

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Argon 5.0

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,6 m3

  20 l / 3,2 m3

  20 l / 6,2 m3 / 300 bar

  50 l / 10,7 m3

  12 m3 / minican

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Argon 5.3

  Rodzaje butli:

  0,4 m3

  50 l / 10,7 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Argon 5.3 T10

  Rodzaje butli:

  2,13 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Argon 5.6

  Rodzaje butli:

  10,7 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Argon 6

  Rodzaje butli:

  2,13 m3

  10,7 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Azot 4.6

  Rodzaje butli:

  50 l / 10 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Azot 5.0

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,5 m3

  10 l / 2 m3

  40 l / 6 m3

  50 l / 10 m3 / 200 bar

  12 m3 / minican

  50 l / 13,2 m3 / 300 bar

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Azot 5.3

  Rodzaje butli:

  0,381 m3

  9,53 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Azot 5.3 T10

  Rodzaje butli:

  1,91 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Azot 6.0

  Rodzaje butli:

  1,91 m3

  9,53 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Azot 7.0

  Rodzaje butli:

  1,48 m3

  5,9 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Azot ECD

  Rodzaje butli:

  50 l / 9,53

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Butan 2.5

  Rodzaje butli:

  3

  11

  33 kg / z dip tube

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Butan 3.5

  Rodzaje butli:

  3

  11

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Chlor 2.8

  Rodzaje butli:

  62,5

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Chlorometan 2.8

  Rodzaje butli:

  8,1

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Chlorowodów 2.8

  Rodzaje butli:

  1

  6

  37

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Cronigon Ni10 wiązka

  Rodzaje butli:

  119

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Deuter 2.8 minican

  Rodzaje butli:

  12

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Dwutlenek azotu 2.0 (toksyczny)

  Rodzaje butli:

  12

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Dwutlenek siarki 3.8

  Rodzaje butli:

  12

  61

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Dwutlenek siarki 99,98%

  Rodzaje butli:

  2 l

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Dwutlenek węgla 4.5

  Rodzaje butli:

  26 kg

  37,5 kg

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Dwutlenek węgla 4.8

  Rodzaje butli:

  6,6

  37,5

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Dwutlenek węgla 5.3

  Rodzaje butli:

  6,6

  37,5

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Ecocyl 100ppm NO w N2

  Rodzaje butli:

  0,15

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Ecocyl 40% H2 60% He

  Rodzaje butli:

  0,15

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Ecocyl powietrze syntetyczne 1% propan

  Rodzaje butli:

  0,1

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Ecocyl powietrze syntetyczne 2% H2

  Rodzaje butli:

  0,15

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Ecocyl powietrze syntetyczne 2,2% CH4

  Rodzaje butli:

  0,15

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Ecocyl powietrze syntetyczne 2,5% CH4

  Rodzaje butli:

  0,15

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Ecocyl 3,5% CO 14% CO2 2000ppm propan / N2

  Rodzaje butli:

  0,15

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Ecocyl Azot 5.0

  Rodzaje butli:

  0,15

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Ecocyl He 5.0

  Rodzaje butli:

  0,15

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Ecocyl Wodór 5.0

  Rodzaje butli:

  0,15

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Etan 2.5

  Rodzaje butli:

  0,8

  3,5

  17,5

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Etan 3.0

  Rodzaje butli:

  3,7

  18,5

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Etan 3.5

  Rodzaje butli:

  3,4

  3,5

  16,9

  17,5

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Hel 4.6

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,8 m3

  40 l / 5,6 m3

  50 l / 9,1 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Hel 5.0

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,8 m3

  40 l / 5,6 m3

  50 l / 7 m3

  50 l / 9,1 m3 / 200 bar

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Hel 5.3

  Rodzaje butli:

  0,4

  1,8

  9,1

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Hel 6.0

  Rodzaje butli:

  1,8

  9,1

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Hel 7.0

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,4 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Izobutan 2.5 (iC4H10)

  Rodzaje butli:

  0,8

  3

  11

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Izobutan 3.5 (iC4H10)

  Rodzaje butli:

  0,8

  3

  11

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Izo-krypton T10

  Rodzaje butli:

  7

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Izo-krypton T50

  Rodzaje butli:

  10

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Krypton 4.0

  Rodzaje butli:

  200

  1000

  2000

  10000

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Ksenon 5.0

  Rodzaje butli:

  1500

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Lasermix 302

  Rodzaje butli:

  50 l / 7,5 m3

  9,12

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Lasermix 312 3,14% CO2, 31,4% N2, T52 BEH

  Rodzaje butli:

  9,16

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Lasermix 324

  Rodzaje butli:

  50 l / 7,5 m3

  9,14

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Lasermix 331

  Rodzaje butli:

  50 l / 7,5 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Lasermix 332

  Rodzaje butli:

  50 l / 7,5 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Lasermix 341

  Rodzaje butli:

  50 l / 7,5 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Lasermix 344

  Rodzaje butli:

  50 l / 7,5 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Lasermix 690

  Rodzaje butli:

  1,42

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Lasermix TOX 483

  Rodzaje butli:

  5,74

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Lasermix TOX 581 0,25% H2, 3% CO2, 7,5%

  Rodzaje butli:

  5,64

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Lasgon C1

  Rodzaje butli:

  20 l / 3m3

  50 l / 10m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Lasgon H3

  Rodzaje butli:

  20 l / 3m3

  50 l / 10m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Lasgon H4

  Rodzaje butli:

  20 l / 3m3

  50 l / 10m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Laspur 110 / Lasermix 320

  Rodzaje butli:

  50 l / 7,5 m3

  50 l / 9,1 m3 / 200 bar

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Laspur 216 / Lasermix 321

  Rodzaje butli:

  5,65

  50 l / 7,5 m3

  9,35

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Metan 2.5

  Rodzaje butli:

  10 l / 2,5 m3

  50 l / 12,6 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Metan 3.5

  Rodzaje butli:

  2,51

  12 / minican

  12,6

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Metan 4.5

  Rodzaje butli:

  2,51

  12,6

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Metan 5.5

  Rodzaje butli:

  0,243

  2,51

  12,6

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Mieszanka 2,5% CH4 w powietrzu syntetycznym minican

  Rodzaje butli:

  12

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Mieszanka argonowo-met P10 spektro T50

  Rodzaje butli:

  10,9

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Mieszanka helowa 40% H2 V HE T50 LAH

  Rodzaje butli:

  9,1

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Mieszanka specjalna 2% < CO2 < 25% / O2 <= 18% / N2

  Rodzaje butli:

  10 l

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Mieszanka specjalna CO2 < 25% / N2

  Rodzaje butli:

  10 l

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Mieszanka trójskładnikowa O2 < 21%, CO2 N2 0-100%

  Rodzaje butli:

  40 l / 6 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • MIX P10 10% CH4 2.5, 90% Ar 5.0 T50

  Rodzaje butli:

  10,9

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Neon 4.5 minican

  Rodzaje butli:

  12

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Neon 5.0 badawczy

  Rodzaje butli:

  1000 l / 0,963

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • PG 1% H2 - S. L. minican

  Rodzaje butli:

  12

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • PG 300 ppm CO - S. L. minican

  Rodzaje butli:

  12

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • PG 5% CO2 N2 minican

  Rodzaje butli:

  12

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Podtlenek azotu 2.5

  Rodzaje butli:

  7,5 kg

  37,5 kg

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Powietrze syntetyczne 20% O2, 80% N2 valve din 9

  Rodzaje butli:

  9,75

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Powietrze syntetyczne 1,6% H2 minican

  Rodzaje butli:

  12

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Powietrze syntetyczne

  Rodzaje butli:

  50 l / 10 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Powietrze syntetyczne bez CnHm

  Rodzaje butli:

  50 l / 10 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Propan 2.5

  Rodzaje butli:

  3

  11

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Propan 3.5

  Rodzaje butli:

  3

  11

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Propen 2.5

  Rodzaje butli:

  0,8

  3

  11

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Propen 2.5 z podwójnym zaworem

  Rodzaje butli:

  33

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Siarkowodór 2.5

  Rodzaje butli:

  1,3

  6,7

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Sześciofluorek siarki 5.0

  Rodzaje butli:

  1,5

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Sześciofluorek siarki SF6

  Rodzaje butli:

  10 kg

  52 kg

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Tlen 4.5

  Rodzaje butli:

  10 l / 2 m3

  50 l / 10 m3

  12 / minican

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Tlen 5.0

  Rodzaje butli:

  2,1

  10,5

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Tlen 5.6

  Rodzaje butli:

  10

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Tlen 6.0

  Rodzaje butli:

  2,1

  10,5

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Tlen bez węglowodorów

  Rodzaje butli:

  10,5

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Tlenek azotu (NO) 2.5

  Rodzaje butli:

  0,076

  0,435

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Tlenek węgla 2.0

  Rodzaje butli:

  0,203

  40 l / 7,780 m3

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Tlenek węgla 2.0 TOX

  Rodzaje butli:

  1,95

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Tlenek węgla 3.0

  Rodzaje butli:

  1,5

  7,780

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Tlenek węgla 3.7

  Rodzaje butli:

  7,780

  12 / minican

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Tlenek węgla 4.7

  Rodzaje butli:

  1,95

  7,78

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Toxstickstoffmonoxid 2.5 T50 BEH

  Rodzaje butli:

  2,17

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Wodór 5.0

  Rodzaje butli:

  10 l / 1,8 m3

  50 l / 8,9 m3

  12 / minican

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Wodór 5.3

  Rodzaje butli:

  0,356

  1,78

  8,89

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Wodór 5.6

  Rodzaje butli:

  1,8

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

 • Wodór 6.0

  Rodzaje butli:

  1,78

  8,89

   

  Kategoria:

  gazy specjalne

Gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy OPTEON XP10 (R 513 A)

  Rodzaje butli:

  10

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy OPTEON XP40 (R 449 A)

  Rodzaje butli:

  11

  24,5

  55

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy OPTEON XP44 (R 452 A)

  Rodzaje butli:

  11

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy R 23

  Rodzaje butli:

  9,1

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy R 134 A

  Rodzaje butli:

  7

  12

  25

  74

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy R 1344 yf

  Rodzaje butli:

  5

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy R 404 A

  Rodzaje butli:

  8

  9,9

  18

  21

  50

  52

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy R 407 A

  Rodzaje butli:

  11

  25

  74

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy R 407 C

  Rodzaje butli:

  10,5

  21

  66,5

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy R 407 F

  Rodzaje butli:

  10

  21

  60

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy R 410 A

  Rodzaje butli:

  10

  23

  62

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy R 507

  Rodzaje butli:

  9

  21

  56

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy ISCEON MO 29 (R 422 D)

  Rodzaje butli:

  11

  25

  75

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy ISCEON MO 49 (R 413 A)

  Rodzaje butli:

  12

  27

  75

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy ISCEON MO 59 (R 417 A)

  Rodzaje butli:

  12

  26

  76

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy ISCEON MO 79 (R 422 A)

  Rodzaje butli:

  11

  24,5

  73

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Czynnik chłodniczy ISCEON MO 89

  Rodzaje butli:

  9

   

  Kategoria:

  gazy chłodnicze

 • Granulat suchego lodu

  Rodzaje:

  drobny

  gruby

   

  Zastosowanie:

  do żywności

  techniczne

 • Suchy lód bloki

  Zastosowanie:

  do żywności

  techniczne

Materiały spawalnicze

 • Druty spawalnicze

  Rodzaje:

  0,8 mm / 5 kg

  0,8 mm / 15 kg

  1 mm / 15 kg

  1,2 mm / 15 kg

 • Reduktory

  Rodzaje:

  acetylenowy

  AR/CO2

  propan-butan

  tlenowy

 • Rękawice

  Rodzaje:

  robotnicze wzmacniane

  spawalnicze

  wampirki

 • Węże

  Rodzaje:

  acetylenowy

  propan-butan

  tlenowy

   

 • Odrdzewiacz SB-23

  -

 • Preparat antyodpryskowy

  -

 • Kuchenka gazowa turystyczna

  -

 • Palnik gazowy do kuchenki turystycznej

  -

 • Okulary spawalnicze

  -

 • Google ochronne

  -

 • Tarcze do cięcia metalu

  Rodzaje:

  115x1

  125x1

  180x2

  180x3

  230x3

 • Butle turystyczne

  Rodzaje:

  2 kg

  3 kg

 • Końcówki prądowe

  Rodzaje:

  MB 15 AK 0,6 mm

  MB 15 AK 0,8 mm

  MB 15 AK 1 mm

  MB 15 AK 1,2 mm

  MB 25 AK 0,8 mm

  MB 25 AK 1,0 mm

  MB 25 AK 1,2 mm

 • Szybki ciemne do masek spawalniczych

  Rodzaje:

  50x100

  60x110

  80x100

  90x110

 • Szybki bezbarwne do masek spawalniczych

  Rodzaje:

  80x100

  90x110

Copyright © 2018 NOWO-GAZ Bogusław Sromek

Designed by Jaskółka

Copyright © 2018 NOWO-GAZ

Designed by Jaskółka